Karty flotowe blueberry business

Karty flotowe
blueberry business

Dołącz do grona zadowolonych uczestników programu flotowego a twój biznes nabierze tempa!

Program flotowy skierowany jest do każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą i dysponuje co najmniej jednym samochodem w firmie. Uczestnictwo w programie flotowym to pakiet następujących korzyści:

 • brak opłat za przystąpienie do programu i wydanie dowolnej ilości kart,
 • przyznanie atrakcyjnych rabatów na wszystkie paliwa,
 • przyznanie dodatkowych rabatów w systemie kart przedpłaconych (prepaid),
 • bezgotówkowe tankowanie w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego (odroczone terminy płatności),
 • zbiorcze fakturowanie tankowań w wybranych dogodnych terminach,
 • powiadomienia mailowe lub SMS o wystawionych fakturach, promocjach, aktualnych cenach paliw na stacjach
 • dostęp do programu flotowego przez platformę B2B,
 • dostępność wszystkich produktów i usług na naszych stacjach

bezgotówkowe tankowanie

od jednego pojazdu w fimie

atrakcyjne rabaty

zbiorcze fakturowanie

jakość paliw LOTOS

Rodzaje kart blueberry business

Karta flotowa przedpłacona (prepaid)
Ten rodzaj karty skierowany jest do klientów zainteresowanych otrzymaniem maksymalnych rabatów na paliwa w zamian za dokonywanie przedpłat (doładowanie karty). Poszczególne tankowania rozliczane są w ciężar dokonanych przedpłat do ich wyczerpania. Fakturowanie zbiorcze odbywa się w wybranym przez klienta terminie nie później jednak niż na koniec miesiąca.

Karta flotowa gotówkowa
Ten rodzaj karty skierowany jest do klientów preferujących płatności gotówkowe z uwzględnieniem ustalonych stałych rabatów na paliwa. Klient dokonuje płatności gotówkowej (gotówką lub kartą kredytową) przy każdym tankowaniu. Fakturowanie zbiorcze odbywa się w wybranym przez klienta terminie nie później jednak niż na koniec miesiąca.

Karta z odroczonym terminem płatności
Ten rodzaj karty skierowany jest do klientów, którzy chcą tankować flotę swoich pojazdów po korzystnych cenach ze stałymi rabatami i jednocześnie otrzymywać zbiorcze faktury z odroczonym terminem płatności. Klienci chcący korzystać z tej karty muszą udokumentować swoją zdolność kredytową do uzyskania limitu kredytu kupieckiego. Przyznawane indywidualne rabaty uzależnione są od zadeklarowanej miesięcznej ilości paliwa (od 500 litrów w górę) oraz od długości wnioskowanego i przyznanego terminu płatności. Fakturowanie zbiorcze odbywać się może raz, dwa lub cztery razy w miesiącu na podstawie transakcji dokonanych kartą business oraz podpisanych dokumentów WZ.

Uzyskanie karty business z odroczonym terminem płatności wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
 • odpisu aktualnego z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia NIP,
 • zaświadczenia REGON,
 • wykazu osób upoważnionych do reprezentowania firmy, jeżeli nie wynika to z innych przedłożonych dokumentów,
 • wykazu kierowców upoważnionych do tankowania na stacji paliw,
 • wykazu pojazdów upoważnionych do tankowania na stacji paliw (marka, numer rejestracyjny, pojemność baku/limit jednorazowego tankowania),
 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego (ZAS-W),
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dokumentów ustanawiających zabezpieczenie kredytu kupieckiego lub propozycji takiego zabezpieczenia: (weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, zgoda na zastaw rejestrowy, obciążenie hipoteki)
Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji otrzymają Państwo pod numerem telefonu 516 878 034 lub pisząc na adres e-mail: business@blueberryoil.com

Wyślij zapytanie