BlueBerryOil - Kontakt

Siedziba spółki w Poznaniu

BlueBerryOil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Andersia Business Center
Plac W. Andersa 7
61-894 Poznań
tel. +48 (61) 435 41 01
fax +48 (61) 435 41 01
biuro@blueberryoil.com
NIP 6181945396    REGON 251487714
KRS 0000449376    BDO 000153415
Kapitał akcyjny: 1.520.000 zł (w całości opłacony)
Koncesja: OPC/11997/22354/W/OPO/2013/MT do 31.12.2030 roku
Pozwolenie na przewozy drogowe na potrzeby własne: 0385577/2827
Zamówienia:
tel. 515 313 480, zamowienia@blueberryoil.com

Oddział w Ostrowie Wlkp.

BlueBerryOil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ks. Ig. Skorupki 12
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. +48 (62) 730 01 82
fax +48 (62) 730 01 82 biuro@blueberryoil.com
NIP 6181945396 REGON 251487714 KRS 0000449376
Zamówienia:
tel. 515 313 480, zamowienia@blueberryoil.com
Oddział w Ostrowie Wlkp.

Oddział we Wrocławiu

BlueBerryOil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Grabarska 1
50-079 Wrocław
tel. +48 (71) 747 87 09
biuro@blueberryoil.com
 
NIP 6181945396 REGON 251487714 KRS 0000449376
Zamówienia:
tel. 515 313 480, zamowienia@blueberryoil.com
Oddział we Wrocławiu

Oddział w Kaliszu

BlueBerryOil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Wrocławska 247
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 766 30 48
fax +48 (62) 766 30 48 biuro@blueberryoil.com
NIP 6181945396 REGON 251487714 KRS 0000449376
Zamówienia:
tel. 515 313 480, zamowienia@blueberryoil.com
Oddział w Kaliszu

Wyślij zapytanie