Zyski z ropy inwestowane w OZE

Państwowy norweski fundusz gromadzący środki zebrane dzięki sprzedaży ropy naftowej, wart 1,3 bln USD, zainwestował po raz pierwszym w odnawialne źródła energii.

Rządowy Fundusz Emerytalny znany jako fundusz naftowy, a po norwesku Statens Pensjonsfond Utland (SPU), powstał w 1990 roku. Gromadzi nadwyżkę środków ze sprzedaży węglowodorów wydobywanych na koncesjach norweskich, w których państwo norweskie posiada za każdym razem pakiet kontrolny akcji.

Jako swoją najnowszą inwestycję fundusz wybrał morską farmę wiatrową Borselle 1&2 w Holandii, w której przejmie 50 procent udziałów od duńskiego Orsteda pozostającego operatorem projektu.

Środki funduszu są lokowane na międzynarodowym rynku finansowym w celu uniknięcia zależności Norwegii od przychodów ze sprzedaży ropy, a co za tym idzie, od wahań jej ceny oraz spodziewanego odejścia od tego paliwa w przyszłości.  

Źródło: e-petrol.pl

Wyślij zapytanie