Orlen stawia na transport lotniczy i kolejowy

Jak podał dziennik ‘’Parkiet’’, Orlen prognozuje wzrost popytu na paliwa dla transportu innego niż drogowy, w szczególności na paliwa lotnicze i kolejowe. Wzrost ten ma być wynikiem rozbudowy infrastruktury kolejowej w Polsce oraz rosnącej popularności lotnictwa.

W odpowiedzi na te trendy, Orlen wprowadza na rynek nowe paliwa lotnicze. Już od przyszłego roku firma będzie oferować Jet A-1 z 2 proc. dodatkiem komponentu syntetycznego, co ma na celu ograniczenie emisji CO2. W dłuższej perspektywie Orlen przewiduje systematyczny wzrost udziału paliw lotniczych w swojej sprzedaży.

Wzrost popytu prognozowany jest również w segmencie paliw kolejowych. Orlen oferuje olej napędowy, który może być wykorzystywany jako paliwo w tym sektorze. Rynek ten, choć stanowi obecnie jedynie około 0,5 proc. krajowej konsumpcji diesla, ma dynamicznie się rozwijać.

Tomasz Furman w „Parkiecie” zauważa, że w transporcie rośnie znaczenie biopaliw. Orlen liczy na to, że odegra istotną rolę w dostawach wodoru, który może być paliwem alternatywnym dla transportu kolejowego. Firma oferuje również paliwa żeglugowe (MGO i ULSFO) oraz ciężki olej opałowy (HFO), stosowany m.in. na statkach. W tym segmencie rośnie zainteresowanie biopaliwami, a popyt na HFO ma spadać ze względu na konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W 2023 roku udział paliw dla transportu innego niż drogowy w sprzedaży Orlenu wyniósł około 9 proc. W tej grupie największy udział miały paliwa dla transportu morskiego i lotniczego (po około 4 proc.).

Źródło: e-petrol.pl

Wyślij zapytanie