UE przeciwna wydobyciu ropy i gazu w Arktyce

Unia Europejska będzie dążyć do zakazu pozyskiwania nowych złóż ropy naftowej, węgla i gazu w Arktyce, w celu ochrony regionu poważnie dotkniętego zmianami klimatycznymi.

Propozycja Komisji Europejskiej odzwierciedla wysiłki UE na rzecz wzmocnienia jej roli na arenie światowej, choć ma ograniczony wpływ na Arktykę. UE nie jest członkiem Rady Arktycznej, regionalnego organu koordynującego, chociaż trzy jej państwa członkowskie – Dania, Finlandia i Szwecja – są. Komisja zapowiedziała, że będzie jednak współpracować z partnerami na rzecz wielostronnego prawnego zobowiązania do niedopuszczania dalszego rozwoju rezerw węglowodorów w Arktyce lub regionach przyległych, ani zakupu takich węglowodorów, jeśli miałyby być one tam produkowane.

W ramach nowej strategii UE dąży również do wzmocnienia badań nad skutkami rozmrażania wiecznej zmarzliny, które mogą narazić pola naftowe na ryzyko i spowodować uwolnienie gazów cieplarnianych, a także niebezpiecznych zarazków uwięzionych w zamarzniętym gruncie.

Rada Arktyczna obejmuje Kanadę, Islandię, Norwegię, Rosję i Stany Zjednoczone oraz trzy państwa UE i pełni rolę forum współpracy. UE wystąpiła o status obserwatora. W ramach wzmacniania obecności regionie, UE planuje otworzyć biuro w stolicy Grenlandii Nuuk, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone w zeszłym roku.

Źródło: e-petrol.pl

Wyślij zapytanie